Nana fontaine

En animerad paragraf av Niki de Saint Phalles verk “Nana fontaine”.