Då – Nu – Sen

Då, nu, sen är en affischserie skapad utifrån uppgiften: skapa en affischserie utifrån ditt liv. Innehållet kan vara verkligt eller fiktivt.